Wat is internationale Adventure Therapy?

Hoewel het aanlokkelijk is om één enkele en eenduidige definitie te geven van Adventure Therapy is een implicatie van het aanbieden van een definitie dat er duidelijkheid zou bestaan  over wat binnen en wat buiten deze definitie ligt, en er is momenteel geen duidelijke afgrenzing rondom Adventure Therapy in een globale mondiale context .

In plaats van een definitie willen we informatie aanbieden over hoe Adeventure Therapy gestalte heeft gekregen in de verschillende delen van de wereld, en enkele ideeën aanreiken over wat Adventure Therapy kan inhouden. Met deze aanpak willen we respect en waardering tonen voor de culturele diversiteit van dit zich nog steeds ontwikkelend vakgebied.

Zoals aangegeven door de naam zijn de twee kernelementen van Adventure Therapy (1) een engagement in avontuurlijke (fysieke) activiteiten en (2) een therapeutische intentie. Hierbij dienen we sociale, culturele, politieke, fiscale en leefmilieu -aspecten mee in beschouwing te nemen. Zij vormen mee de context waarbinnen de ontwikkeling van lokale Adventure Therapy praktijken zich situeren.

Terwijl Adventure Therapy in vele delen van de wereld wordt gepratikeerd en er een geïdentificeerde internationale gemeenschap van beoefenaars bestaat heeft dit werkveld geen ‘beleidsorgaan’ dat standaards opstelt of beoefenaars of programma’s registreert of accrediteert. Elke bestaande regulering in dit werkveld is er een op lokaal of nationaal vlak.

Een voordeel van deze afwezigheid van een specifieke internationale Adventure Therapy sturing is dat het werkveld vrij is om zich dynamisch, soepel en wendbaar en creatief en divers te ontwikkelen.

Een van de uitdagingen dat dit met zich meebrengt is dat er geen globaal gedeeld antwoord bestaat op de vraag ‘wat internationale Adventure Therapy is’ en dat we dienen te vertrouwen op de integriteit van de beoefenaars en de druk vanuit de gemeenschap om adequate standaards te implementeren en na te volgen.

Om een aantal conceptuele ankers rond Adventure Therapy aan te bieden zullen we op de volgende pagina’s een aantal praktijkvoorbeelden vanuit verschillende hoeken van de wereld met u delen. Wij suggereren hierbij dat het integreren van meerdere van de elementen die deze programma’s constitueren de waarschijnlijkheid zal verhogen dat een bepaald programma of dienst kan beschouwd worden als Adventure Therapy. Terwijl het merendeel van deze elementen aanwezig zijn in de globale praktijk van Adventure Therapy, bevatten de meeste programma’s slechts enkele van deze aspecten. Hoe meer van deze kernelementen ze bevatten, hoe meer de beschrijving zal overeenkomen met deze van Adventure Therapy. Je zou kunnen kijken naar Adventure Therapy als de overlap in een vendiagram van verschillende cirkels die elk een specifiek element representeren.

Deze beschrijvingen zijn in een welbepaalde taal neergeschreven (het Nederlands in deze) wat onmiddellijk de beperking geeft dat andere taalgebieden andere woorden en andere beschrijvingen gebruiken die vaak ook andere connotaties hebben . Dit maakt het onmogelijk om al de nuances van Adventure Therapy op een internationale schaal, weer te geven.

Ga voor meer informatie naar: ‘internationale Adventure Therapy in de praktijk